2011/Feb/14

.
.
.

เคยมีคำถามข้อหนึ่ง ติดอยู่ในหัวใจ
เคยสงสัยเหลือเกิน ว่าเกิดมาเพื่อใคร

แล้วเมื่อฉัน..ได้มาเจอเธอ
ก็เหมือนหัวใจพบคำตอบ
เธอเปิดหัวใจ...ให้ฉันรู้ตัว
ว่าฉันเอง...เกิดมาเพื่อเธอคนเดียว

เธอทำให้ฉันรู้สึก อบอุ่นในหัวใจ
เพียงได้พบไม่นาน แต่แปลกที่รู้ใจ

ฉันเพิ่งรู้ว่าคนคนนึง...ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบางคน
ให้มีหัวใจ...ให้กันและกัน
และฉันเอง...เกิดมาเพื่อจะรักเธอ

ฉันเพิ่งรู้ว่าคนคนนึง...ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบางคน
ให้มีหัวใจ...ให้กันและกัน
และฉันเอง...เกิดมาเพื่อจะรักเธอ

.

.
.
เกิดมาเพื่อรักเธอ Original by: มาลีวัลย์ เจมีน่า


doosong's showroom
View full profile